A-PRF™ preparation i PRF boks

A-PRF™ preparation i PRF boks

Af Dr. Joseph Choukroun, MD

A-PRF™ boks og instrumenter. Her vises hvorledes boksen anvendes og blodkoagualet håndteres efter centrifugering.

10. december 2014