Puremed privatlivspolitik

Puremed privatlivspolitik

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger (herefter ” Politikken”) beskriver, hvordan Puremed ApS (herefter ” os”, ” vi” eller ” vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du besøger, bruger og/eller handler på www.puremed.dk, et af vores subdomæner under Puremed.dk eller i øvrigt bruger eller køber vores ydelser og/eller varer (herefter samlet vores ”Produkt”).

2. Personoplysninger vi indsamler om dig

2.1 Når du besøger og bruger vores website(s), tilmelder dig nyhedsbreve eller lignende eller i øvrigt køber eller bruger vores ydelser og/eller varer, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig med det formål at kunne levere dine købte varer eller ydelser korrekt. Disse oplysninger indsamles af os, når du bruger vores website, og omfatter følgende oplysninger: Når du besøger og bruger vores website, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere dine købte varer eller ydelser. Disse oplysninger indsamles af os ved din brug af vores hjemmeside og omfatter typisk følgende: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, adgangskode, købshistorik, betalingsoplysninger, et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

3. Behandlingsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

3.1 Vores behandlingsgrundlag for at behandle personoplysninger om dig, når du besøger vores websites eller anvender er, at det er nødvendigt for at gennemføre aftalen med dig om anvendelse af vores websites, jf. databeskyttelsesforordningen (nr. 2016/679 af 27. april 2016) (” GDPR”), artikel 6, stk. 1, delafsnit b.

3.2 Vores behandlingsgrundlag for at behandle dine personoplysninger er derudover, at det er nødvendigt for os at forfølge vores legitime interesser, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, delafsnit f.

3.3 Vi behandler derudover personoplysninger om dig, når vi har en retlig forpligtelse til dette, herunder som krævet af bogføringsloven, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, delafsnit c.

3.4 Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom.

3.5 Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os på kontaktoplysningerne anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader eller kræver det.

4.2 Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

4.3 Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt bagest i denne Politik.

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

6.1.1 Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

6.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

6.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

6.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

6.1.5 Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt med dig, medmindre der er tale om et forhold omfattet af databeskyttelsesforordningen, artikel 20, stk. 3 eller 4.

6.1.6 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

6.1.7 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem dig og os, at levere en service til dig os eller foretagelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

6.1.8 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via kontaktoplysningerne, der fremgår til sidst i denne Politik under kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

7. Privatlivspolitik ifm. Rekruttering

7.1 Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

8. Ændringer i denne Politik

8.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

9. Kontakt

9.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på Puremed support, email: info@puremed.dk eller telefon 3131 1925.

10. Dette er version 1.1, sidst opdateret den 25/2/2019.

Med venlig hilsen
Puremed ApS