PRF in Sportsmedicine

Platelet Rich Fibrin (PRF) er den nyeste generation indenfor blodkoncentrater med en ren isolering af celler og vækstfaktorer uden tilsætningsstoffer eller besværlige procedurer.

 

Platelet Rich Fibrin (PRF) är den senaste generationen i blodkoncentrat med en ren isolering av celler och tillväxtfaktorer utan tillsatser eller besvärliga förfaranden.

Hør om den seneste udvikling indenfor blodbaseret regenerativ medicin.

Dato for afholdelse kommer snarest | Roskilde

Platelet Rich Fibrin rummer nogle spændende perspektiver indenfor idrætskirurgien, ortopædkirurgien og reumatologien. Du har nu mulighed for at høre om:

  • Smertebehandlinger med injectable platelet rich fibrin (i-PRF™). Muligheder med i-PRF™ indenfor regenerativ medicin og hurtig smertelindring.
  • Mulighederne for accelereret heling gennem lokal frigivelse af vækstfaktorer med PRF, ved ortopædkirurgiske indgreb i.fbm. brud, ledskader og omkring nyindsatte implantater. Hør også om mulighederne for at reducere postoperative komplikationer ved brug af PRF, gennem hurtigere sårheling og øget vaskularisering.
  • Mulighederne for sårbehandling med PRF-protokollerne: A-PRF™ og i-PRF™. Se cases og få indblik i, hvorfor protokollerne styrker behandlingen af vanskeligt helende sår – både helingsmæssigt og økonomisk.

Kurset er for læger og dyrlæger som arbejder med idrætskirurgiske, ortopædkirurgiske og reumatologiske problemstillinger.

Gå til forhåndstilmelding

Upplev eller återupplev Dr. Joseph Choukroun och hör om den senaste utvecklingen inom blodbaserad regenerativ medicin.

Datumet för evenemanget kommer snart | Roskilde

Platelet Rich Fibrin har en rad spännande användningsområden inom idrottskirurgi, ortopedkirurgi och reumatologi. Du har nu möjlighet för att höra om:

  • Smärtbehandlingar med injicerbar platelet rich fibrin (i-PRF™). Möjligheterna med i-PRF™ inom regenerativ medicin och snabb smärtlindring. Se cases och få inblick i litteraturen och publikationer i pipeline.
  • Möjligheterna för accelererad läkning genom lokal frigivelse av växtfaktorer med PRF, vid ortopedkirurgiska indgrepp som frakturkirurgi, ledskador och omkring nyinsatta implantat. Hör också om möjligheterna för att reducera postoperativa komplikationer genom användning av PRF, och därmed snabbare sårläkning och ökad vaskularisering.
  • Möjligheterna för sårbehandling med PRF-protokollerna: A-PRF™ och i-PRF™. Se cases och få inblick i, hur protokollerna stärker behandlingen av svårt läkbara sår – ur ett både läkningsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Kursen är för läkare och veterinärer som arbetar med idrottskirurgiska, ortopedkirurgiska och reumatologiska problemställningar.

Gå till förhandsregistrering

 

About
Dr Joseph
Choukroun

Dr. Joseph Choukroun

Dr Joseph Choukroun received his diploma in 1979 in Montpellier, France.
Specialist in anesthesiology in 1981, University of Montpellier.
Fellowship of Pain Clinic, University of Strasbourg.
Chief of staff of the Private Pain Clinic, Nice. President and
creator of the SYFAC, international symposium on growth factors, Nice.

Inventor of the PRF technique. Author on several scientific and
clinical papers for scientific journals. International Speaker.

Praktisk information/ Praktisk information

Registrering

Gå til forhåndstilmelding

Målgruppe: Læger og dyrlæger

Kursussted:
Puremed, Universitetsparken 7, DK-4000 Roskilde

Dato: Kommer snart

Kursusafgift: Gratis
Ved afbud mindre end 24 timer før mødet vil der blive opkrævet en administrativ gebyr på 500 DKK.

Registrering

Gå till förhandsregistrering

Målgrupp: Läkare och veterinärer

Mötesplats:
Puremed, Universitetsparken 7, DK-4000 Roskilde

Datu,: Kommer snart

Kursavgift: Gratis
Vid avbokning mindre än 24 timmar före mötet debiteras en administrativ avgift på 500 DKK.

Vägbeskrivning:
1 timme med bil från Malmö.
25 minuter med bil från Köpenhamns flygplats.

REGENERATION       VASCULARIZATION    |    WHITE CELLS    |    GROWTH FACTORS    |    FIBRIN       STEM CELLS